De oorzaak van lage rugpijn

In de westerse wereld hebben veel mensen lage rugklachten, dit is in Nederland niet anders. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen van 25 jaar en ouder 44% in het afgelopen jaar wel eens last heeft gehad van rugklachten. Bij 21% duurden de klachten zelfs langer dan 3 maanden! (Picavet, 2003). Lage rugklachten zorgen in Nederland voor aanzienlijke hoge kosten. Zowel directe kosten (€ 400 miljoen) als indirecte- maatschappelijke - kosten (€ 4 miljard, Slobbe, 2006).  

shutterstock_347038889.jpg

De kans om binnen 12 maanden weer last te hebben van lage rugklachten ligt tussen de 24 en 33 % (Stanton 2008) Om herhaling van rugklachten te voorkomen is het belangrijk om de verschillende factoren die een rol spelen aan te pakken. Er kan sprake zijn van een verkeerde werkhouding of til techniek. Ook kan het voorkomen dat er een bepaalde musculaire disbalans/zwakte bestaat in het bewegingsapparaat.  

Veel van onze houdingen en bewegingspatronen vallen onder onze onbewuste controle. Als baby is recht op zitten een uitdagende opgave. Als peuter is lopen zeker niet gemakkelijk, maar met oefenen en ervaring worden veel aspecten van deze bewegingen al gauw onderbewust. Zo kan het ook zijn dat we bewegingspatronen ontwikkelen die incorrect zijn en onze pijn veroorzaken zonder dat we het zelf door hebben.  

De meeste mensen hebben het idee dat blessures en pijn het gevolg moeten zijn van een grote wond of trauma, een zogenaamd macro trauma. Echter kunnen veel patiënten die bij ons in de praktijk komen met klachten, geen duidelijke oorzaak noemen, ze deden tenslotte wat ze altijd al deden.  ''Ik stond gewoon de was op te hangen'', b.v. Wat men zich vaak niet realiseert is dat foutieve beweeg patronen die zich dag in dag uit herhalen voor micro schade zorgen in het lijf wat uiteindelijk opeens klachten kan geven. Bijvoorbeeld ‘de was doen’ of iets anders onbenulligs, is als het ware de druppel die de emmer doet overlopen. De blessure bestaat zo eigenlijk uit een grote hoeveelheid herhalingen van micro trauma.

In de huidige samenleving, zitten mensen meer en meer. Eerst in de school bankenen later hebben veel mensen een zittend beroep (kantoorbaan) Dit zitgedrag draagt een flink steentje bij aan het veroorzaken van onze rug klachten. Het begint met een slechte houding  in de schoolbanken en deze foutieve houding is tegen de tijd dat we volwassen zijn volledig ingesleten in ons onderbewuste. Dit is funest voor het lichaam op oudere leeftijd omdat als we ouder worden juist minder goed in staat zijn de schade, waaraan we door deze foute patronen worden blootgesteld, op te vangen.

Chiropractie specialiseert zich in de diagnose, behandeling en management van mechanische klachten aan het bewegingsapparaat. Onze chiropractoren hebben een variatie aan technieken tot hun beschikking, met het doel om de symptomen aan te pakken, de verkeerde bewegingspatronen te hertrainen en met uw hulp herhaling te voorkomen. Bij hun afweging om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden nemen ze de aard van de klacht en eigen toewijding van de patiënt in overweging, om zo toe te kunnen werken naar de best mogelijke uitkomst. 

Bron: Chiropractisch 2017, Jakob van Vlijmen