AVG privacy beleid
 

Privacy beleid (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Praktijk Chiropractie Stegeman gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Praktijk Chiropractie Stegeman deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Praktijk Chiropractie Stegeman bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Praktijk Chiropractie Stegeman houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Praktijk Chiropractie Stegeman vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Praktijk Chiropractie Stegeman informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Praktijk Chiropractie Stegeman informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Praktijk Chiropractie Stegeman informeert patiënten indien Praktijk Chiropractie Stegeman bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

·  Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen
    verlenen.

·   Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede
   zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die
   vooraf aan u.

·  Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de
  Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

·  U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.
   Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

·  Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn,
   mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.

·  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk)
   niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van
   15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en
   onbruikbaar voor de normale gebruiker.

·  U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
  Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in
  dat geval op in een inactief archief. (zie boven)

·  U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
   persoonsgegevens verwerken.

·  U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

·  Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
   Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

·  Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.