Tarieven

Per 1 januari 2019
Eerste consult      € 90,00
Vervolgconsulten  € 58,00
   
Kinderen tot en met elf jaar:
Eerste consult      € 58,00
Vervolgconsulten  € 58,00

Niet nagekomen consulten:

Per 1 januari 2019
Eerste keer: geen kosten
Tweede keer: €  27,50
Derde en volgende keren: €  58,00

Er wordt na elk consult afgerekend. Dit kan per pin of contant. U krijgt een kwitantie mee die u kunt indienen bij uw ziektekostenverzekeraar. 

Consulten die niet minstens 24 uur tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Veel van onze patiënten komen uit Den Haag, Wassenaar, Delft, Rijswijk, Zoetermeer, Voorburg, Voorschoten, Randstad en Zuid-Holland.